இனப்படுகொலைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொறுப்புக்கூறலும்: ஒரு நுணுக்கப் பகுப்பாய்வு - 3.2 out of 5 based on 9 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.22 (9 Votes)

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/0BzfHavIw_5f0SHNJRmVvMWZFZ2M/preview" width="640" height="480"></iframe>